Nhảy đến nội dung

Chương trình đào tạo

1. KHÓA HỌC AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP (HSE)
Chương trình học được cô đọng, chắt lọc từ chương trình đào tạo kỹ sư Bảo hộ lao động đã được xây dựng và đào tạo trên 15 năm, với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên, chuyên gia trong ngành có chuyên môn cao, có thâm niên công tác lâu năm tại các cơ quan nghiên cứu và trường đại học, với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế phong phú.
- Thời gian học: từ 08 tháng đến 01 năm
- Chương trình học: 27 môn học cho toàn khóa học
- Học phí: 16.000.000 đồng/khóa học (Bằng chữ: Mười sáu triệu đồng)
- Chứng chỉ do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp
2. KHÓA HỌC THEO CHUYÊN ĐỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Chương trình học theo từng chuyên đề chuyên sâu của các môn học trong lĩnh vực đào tạo Kỹ sư Bảo hộ lao động.
2.1 KHÓA KHOA HỌC BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Module 1)
- Thời gian học: từ 01 tháng
- Chương trình học: 05 môn học
- Học phí: 3.500.000 đồng/Module 1
- Chứng nhận do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp
2.2 KHÓA KỸ THUẬT AN TOÀN (Module 2)
- Thời gian học: từ 2,5 tháng
- Chương trình học: 08 môn học
- Học phí: 5.000.000 đồng/Module 2
- Chứng nhận do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp
2.3 KHÓA QUẢN LÝ HỆ THỐNG BẢO HỘ LAO ĐỘNG (Module 3)
- Thời gian học: từ 2,5 tháng
- Chương trình học: 07 môn học
- Học phí: 5.000.000 đồng/Module 3
- Chứng nhận do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp
2.4 KHÓA QUẢN TRỊ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP (Module 4)
- Thời gian học: từ 01 tháng
- Chương trình học: 05 môn học
- Học phí: 3.500.000 đồng/Module 4
- Chứng nhận do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp
Nếu học viên hoàn thành đầy đủ 04 module sẽ cấp được chứng chỉ về Khóa học An toàn, sức khỏe và môi trường Doanh nghiệp do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cung cấp