Nhảy đến nội dung

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Trung tâm COSENT hiện có 23 nhân sự đang làm việc theo hình thức toàn thời gian và bán thời gian. Phần lớn nhân sự làm việc tại trung tâm là các tiến sỹ, thạc sỹ có trình độ chuyên môn cao, tay nghề vững, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường và An toàn lao động. Thông tin chi tiết về nhân sự đang công tác tại Trung tâm COSENT được trình bày ở Bảng 3.1.

Bảng 3.1 - Danh sách nhân sự tại trung tâm

 

TT

Họ và tên

Chức vụ trong tổ chức

Trình độ

      Ghi chú

1

Nguyễn Thúy Lan Chi

Giám đốc trung tâm

Tiến sĩ công nghệ môi trường

 

2

Phạm Anh Đức

Quản lý hoạt động Khoa học và chuyển giao công nghệ

Tiến sĩ kỹ thuật kỹ thuật ngành đất và nước

 

3

Đặng Thị Cẩm Tú

Quản lý nhân sự và tài chính

Kỹ sư công nghệ môi trường

 

4

Đặng Quang Phi

Quản lí đào tạo

Kỹ sư công nghệ môi trường

 

5

Nguyễn Thị Trúc Thảo

Nhân viên

Kỹ sư khoa học môi trường

 

6

Đinh Thị Thu Hương

Nhân viên

Kỹ sư khoa học môi trường

 

7

Nguyễn Thị Hà

Nhân viên

Kỹ sư khoa học môi trường

 

8

Lê Đình Khải

Giảng viên cơ hữu

Thạc sĩ

 

9

Trần Ngọc Nguyệt Sương

Giảng viên cơ hữu

Thạc sĩ

 

10

Nguyễn Đoàn Quốc Anh

Giảng viên cơ hữu

Tiến sĩ

 

11

Thái Xuân Tình

Giảng viên cơ hữu

Thạc sĩ

 

12

Thi Ngọc Bảo Dung

Giảng viên cơ hữu

Tiến sĩ

 

13

Lê Thị Cẩm Duyên

Giảng viên

Thạc sĩ

Làm việc bán thời gian

14

Phạm Gia Băng Trân

Giảng viên

Thạc sĩ

Làm việc bán thời gian

15

Mai Xuân Lịch

Giảng viên

Thạc sĩ

Làm việc bán thời gian

16

Nguyễn Mạnh Cường

Giảng viên

Kỹ sư

Làm việc bán thời gian

17

Phùng Duy Hoàng Yến

Giảng viên

Thạc sĩ

Làm việc bán thời gian

18

Nguyễn Văn Hồng

Giảng viên

Thạc sĩ

Làm việc bán thời gian

19

Giang Văn Duy

Giảng viên

Thạc sĩ

Làm việc bán thời gian

20

Võ Quang Đức

Giảng viên

Thạc sĩ

Làm việc bán thời gian

21

Bùi Trọng Nhân

Giảng viên

Thạc sĩ

Làm việc bán thời gian

22

Nguyễn Thị Minh Hoài

Giảng viên

Thạc sĩ

Làm việc bán thời gian

23

Nguyễn Thanh Chánh

Giảng viên

Kỹ sư

Làm việc bán thời gian

24

Trần Nhật Phương

Giảng viên

Tiến sĩ

Làm việc bán thời gian