Nhảy đến nội dung

Khai giảng lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiệp khóa 37,38

Trung tâm an toàn lao động và Công nghệ môi trường xin thông báo khai giảng lớp An toàn sức khỏe và môi trường doanh nghiệp (HSE) khóa 37 và 38

Danh sách cụ thể xem tại đây

Thời gian học:

- Lớp HSE 37: ngày chủ nhật, sáng từ 8h00 - 11h30; chiều từ 13h00 - 16h45

- Lớp HSE 38: tối thứ 246, từ 18h00 - 21h00

Môn học: Đại cương về Bảo hộ lao động

- Lớp HSE 37: 06/01 và 13/01 tại phòng B.115

- Lớp HSE 38: ngày 07,09,11,14 tháng 01 tại phòng B.107