Nhảy đến nội dung
Thời khóa biểu các lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường
Lịch học cụ thể của tất cả các lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiệp được cập nhật liên tục để học viên nắm được và sắp xếp tham gia.
Chiêu sinh khóa An toàn, sức khỏe và môi trường doanh nghiệp (HSE)-Khóa 37
Khóa học An toàn, Sức khỏe và Môi trường Doanh nghiệp (HSE) nhằm cung cấp cho học viên kiến thức tổng quát về HSE. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể đảm nhiệm vị trí cán bộ phụ trách công tác Bảo hộ lao động, An toàn vệ sinh lao động, An toàn sức khỏe và môi trường của doanh nghiệp (HSE).
Chiêu sinh khóa học về AUTOCAD
Để đáp ứng nhu cầu trong việc hoàn thành tốt Đồ án môn học, Luận văn tốt nghiệp cũng như nắm vững kĩ năng sử dụng thành thạo phần mềm AutoCad. Trung tâm Cosent chiêu sinh các khóa đào tạo cơ bản và chuyên sâu về Autocad.
Chiêu sinh khóa học sử dụng phần mềm REVIT
Nắm bắt được nhu cầu nâng cao kỹ năng thiết kế các công trình kĩ thuật và tìm kiếm được công việc tốt hơn trong lĩnh vực Môi trường và Cấp thoát nước, Trung tâm Cosent mở lớp chiêu sinh các lớp đào tạo sử dụng phần mềm REVIT .
Tổ chức cuộc thi "An toàn vệ sinh viên giỏi"
Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghiên cứu giữa sinh viên các khối ngành kỹ thuật liên quan, tạo cơ hội gắn kết giữa sinh viên các trường Đại học – Cao Đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các học viên đi làm đang tham gia các khóa HSE của Trung tâm. Trung tâm Cosent tổ chức cuộc thi "An toàn vệ sinh viên giỏi".