Nhảy đến nội dung

NHÂN SỰ TRUNG TÂM

    
Trung tâm COSENT hiện có 26 nhân sự đang làm việc theo hình thức toàn thời gian và bán thời gian. Phần lớn nhân sự làm việc tại trung tâm là các tiến sỹ, thạc sỹ có trình độ chuyên môn cao, tay nghề vững, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường và An toàn lao động. Thông tin chi tiết về nhân sự đang công tác tại Trung tâm COSENT được trình bày ở bảng sau:

Danh sách nhân sự tại trung tâm

TT Họ và tên Chức vụ trong tổ chức Trình độ       Ghi chú
1 Nguyễn Thúy Lan Chi Giám đốc trung tâm Tiến sĩ công nghệ môi trường  
2 Phạm Anh Đức  Quản lý hoạt động Khoa học Tiến sĩ kỹ thuật kỹ thuật đất và nước  
3 Trần Nhật Phương Giảng viên Tiến sĩ Làm việc bán thời gian
4 Thi Ngọc Bảo Dung Giảng viên cơ hữu Tiến sĩ  
5 Mai Thị Thu Thảo Giảng viên Tiến sĩ Làm việc bán thời gian
6 Nguyễn Đoàn Quốc Anh Giảng viên cơ hữu Tiến sĩ  
7 Lê Đình Khải Giảng viên cơ hữu Thạc sĩ  
8 Trần Thị Nguyệt Sương Giảng viên cơ hữu Thạc sĩ  
9 Thái Xuân Tình Giảng viên cơ hữu Thạc sĩ  
10 Lê Thị Cẩm Duyên Giảng viên  Thạc sĩ Làm việc bán thời gian
11 Phạm Gia Băng Trân Giảng viên Thạc sĩ Làm việc bán thời gian
12 Mai Xuân Lịch Giảng viên Thạc sĩ Làm việc bán thời gian
13 Phùng Duy Hoàng Yến Giảng viên Thạc sĩ Làm việc bán thời gian
14 Giang Văn Duy Giảng viên Thạc sĩ Làm việc bán thời gian
15 Võ Quang Đức Giảng viên Thạc sĩ Làm việc bán thời gian
16 Bùi Trọng Nhân Giảng viên Thạc sĩ Làm việc bán thời gian
17 Nguyễn Thị Minh Hoài Giảng viên Thạc sĩ Làm việc bán thời gian
18 Nguyễn Văn Hồng Giảng viên Kỹ sư Làm việc bán thời gian
19 Nguyễn Thanh Chánh Giảng viên Kỹ sư Làm việc bán thời gian
20 Nguyễn Mạnh Cường Giảng viên Kỹ sư Làm việc bán thời gian
21 Đặng Thị Cẩm Tú Quản lý nhân sự và tài chính Kỹ sư công nghệ môi trường  
22 Đặng Quang Phi Quản lí đào tạo Kỹ sư công nghệ môi trường  
23 Trần Cẩm Nhung Nhân viên Kỹ sư khoa học môi trường  
24 Nguyễn Thị Trúc Thảo Nhân viên Kỹ sư khoa học môi trường  
25 Đinh Thị Thu Hương Nhân viên Kỹ sư khoa học môi trường  
26 Nguyễn Thị Hà Nhân viên Kỹ sư khoa học môi trường