Nhảy đến nội dung

Thông tin khác

Phương châm hoạt động: Uy tín – Chất lượng – Hiệu quả.

            Tầm nhìn: Trở thành đơn vị đầu tiên khách hàng lựa chọn khi sử dụng các dịch vụ về Bảo vệ môi trường và An toàn lao động.

            Sứ mệnh:

  • Cung cấp đến khách hàng sản phẩm - dịch vụ uy tín, chất lượng với giá cả cạnh tranh.
  • Đảm bảo hệ thống quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường ở các Doanh nghiệp được triển khai một cách thuận lợi và hiệu quả.