Nhảy đến nội dung

Đào tạo

Các khóa đào tạo

Khóa đào tạo An toàn, sức khỏe và môi trường doanh nghiệp (HSE)
Chương trình đào tạo An toàn, sức khỏe và môi trường doanh nghiệp (HSE) được cô đọng, chắt lọc từ chương trình đào tạo kỹ sư Bảo hộ lao động đã được xây dựng và đào tạo trên 15 năm, với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên, chuyên gia trong ngành có chuyên môn cao, có thâm niên công tác lâu năm tại các cơ quan nghiên cứu và trường đại học, với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế phong phú.
Khóa đào tạo chuyên đề về Bảo hộ lao động
Ngoài khóa học An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiệp, trung tâm còn có những khóa đào tạo chuyên sâu ngắn hạn về các chuyên đề riêng biệt trong các lĩnh vực khác nhau của công tác Bảo hộ lao động theo yêu cầu cầu của đơn vị; huấn luyện An toàn lao động cho các nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.
Khóa đào tạo chuyên đề về Môi trường
Lĩnh vực Môi trường cũng là một trong những nội dung quan trọng, luôn được chú trọng của trung tâm với đội ngũ giảng viên nhiều năm kinh nghiệm từ Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động của trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Nét đẹp sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng
In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.
Kế hoạch cấp chứng chỉ đợt T7/2018
Trung tâm Cosent đang trong quá trình hoàn tất việc cấp chứng chỉ cho các khóa HSE 26,27,28 và các khóa 18,19,20,21,22,23,24,25(bổ sung) trong đợt tháng 7/2018
Chương trình đào tạo

1. KHÓA HỌC AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP (HSE)
Chương trình học được cô đọng, chắt lọc từ chương trình đào tạo kỹ sư Bảo hộ lao động đã được xây dựng và đào tạo trên 15 năm, với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên, chuyên gia trong ngành có chuyên môn cao, có thâm niên công tác lâu năm tại các cơ quan nghiên cứu và trường đại học, với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế phong phú.
- Thời gian học: từ 08 tháng đến 01 năm
- Chương trình học: 27 môn học cho toàn khóa học