Nhảy đến nội dung
Buổi hướng nghiệp cho SV học phần nghề nghiệp

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên khoa Ngoại Ngữ có quyết định đúng đắn khi chọn chuyên ngành, sáng ngày 7/1/2017 (Chủ Nhật) tại Hội trường 6B Khoa Ngoại Ngữ đã tổ chức "Buổi hướng nghiệp, báo cáo chuyên đề" cho sinh viên tham gia học phần nghề nghiệp trong học kỳ Hè năm học 2017-2018. Buổi báo cáo đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều SV năm I và năm II Khoa Ngoại ngữ đến tham dự.

Subscribe to Thông báo