Skip to main content

CERTIFICATION

  1. The duration course
  • HSE 26: From April,2nd,2017 to April, 8th,2018
  • HSE 27: From April,2nd,2017 to April, 1st,2018
  • HSE 28: From September, 18th, 2017 to June, 1st, 2018
  1. The list student certificate

No.

FULL MALEE

SEX

DATE

PLACE TO BORN

ID NUMBER

AVERGAGE

RANK

COURSE

1

Vũ Thị Phương Thúy

Female

13/07/1994

Hưng Yên

272486187

8.06

VERY GOOD

18

2

Hoàng Mạnh Cường

Male

05/10/1994

Đak Lak

245252311

7.74

GOOD

19

3

Trần Bửu Lâm

Male

03/08/1982

Đồng Nai

271433910

7.83

GOOD

19

4

Trần Đình Dự

Male

29/04/1994

Ho Chi Minh City

025297761

7.37

GOOD

20

5

Lê Thị Kim Xuyến

Female

13/07/1990

Bến Tre

321369325

7.72

GOOD

21

6

Huỳnh Ngô Quốc Đạt

Male

18/01/1994

Đồng Nai

272337837

7.06

GOOD

22

7

Nguyễn Huy Hoàng

Male

29/04/1993

Vũng Tàu

273489131

7.43

GOOD

23

8

Nguyễn Dương Lâm Tới

Male

18/09/1992

Ninh Bình

285268763

7.50

GOOD

24

9

Nguyễn Thị Minh Phú

Female

09/05/1994

Ho Chi Minh City

079194001108

8.02

VERY GOOD

24

10

Đặng Quốc Trường

Male

07/10/1995

Vĩnh Long

331750933

7.00

GOOD

24

11

Nguyễn Ngọc Diễm

Female

05/05/1994

Hưng Yên

341993304

7.38

GOOD

24

12

Trần Thị Phương Ngọc

Female

04/10/1994

Bình Thuận

060194000068

7.58

GOOD

24

13

Lương Thị Kim Hương

Female

06/08/1995

Lâm Đồng

250974520

7.65

GOOD

25

14

Nguyễn Văn Bảo Trung

Male

24/11/1994

Lâm Đồng

250969239

7.42

GOOD

25

15

Lê Gia Cát Ngọc

Male

11/07/1995

Bình Thuận

261331970

7.44

GOOD

26

16

Trần Văn Đàn

Male

30/04/1994

Ho Chi Minh City

079094005138

7.19

GOOD

26

17

Lê Song Phương

Male

31/01/1993

Tiền Giang

312183755

7.72

GOOD

26

18

Trương Công Trường

Male

14/10/1982

Thái Bình

331367900

7.73

GOOD

26

19

Hồ Văn Dũng

Male

12/04/1993

Quảng Ngãi

212787196

7.22

GOOD

26

20

Bùi Văn Huân

Male

10/10/1990

Quảng Bình

194368039

8.06

VERY GOOD

26

21

Nguyễn Anh Quốc

Male

03/04/1969

Quảng Male

024728093

7.89

GOOD

26

22

Nguyễn Tấn Vinh

Male

09/11/1993

Long An

301460536

7.61

GOOD

26

23

Vũ Thị Lan

Female

20/04/1990

DakLak

241168054

7.64

GOOD

26

24

Lê Châu Tuấn

Male

01/01/1995

Long An

301532985

7.15

GOOD

27

25

Trương Thanh Phong

Male

24/10/1992

Đồng Nai

272033858

7.76

GOOD

27

26

Lê Phúc Hải

Male

15/07/1986

Tây Ninh

072086000848

7.10

GOOD

27

27

Ong Thị Phương Thúy

Female

11/12/1996

Đồng Nai

272500467

8.01

VERY GOOD

27

28

Đinh Thị Thu Nga

Female

18/10/1996

Quảng Ngãi

212375302

8.20

VERY GOOD

27

29

Trần Quốc Lý

Male

26/03/1990

Nghệ An

273650715

7.81

GOOD

27

30

Trần Khánh Nguyên

Male

29/11/1995

Tiền Giang

321533435

7.20

GOOD

27

31

Võ Thị Anh Đào

Female

14/04/1995

Tây Ninh

072195000887

7.82

GOOD

27

32

Nguyễn Thị Thu Dâng

Female

01/02/1996

Bình Định

215333439

7.23

GOOD

27

33

Hồ Xuân Minh

Male

21/07/1995

Tiền Giang

312244249

7.40

GOOD

28

34

Võ Mạnh Tuấn

Male

27/12/1995

Quảng Ngãi

212571414

7.80

GOOD

28

35

Võ Thị Thanh Nguyên

Female

04/01/1995

Ho Chi Minh City

025278008

7.62

GOOD

28

36

Trần Thanh Trúc

Female

19/05/1991

Ho Chi Minh City

024911359

7.58

GOOD

28

37

Giáp Văn Chính

Male

17/05/1994

Bắc Giang

122161921

7.89

GOOD

28

38

Đặng Chí Tâm

Male

01/01/1995

Bình Dương

281102605

7.50

GOOD

28

39

Châu Ngọc Huyền

Female

13/06/1989

Tiền Giang

311978245

8.29

VERY GOOD

28

40

Ngô Thị Thanh Trầm

Female

09/09/1990

Quảng Ngãi

212781016

8.22

VERY GOOD

28

41

Hoàng Minh Phương

Male

20/04/1992

Bà Rịa- Vũng Tàu

273414503

7.21

GOOD

28

42

Cao Minh Thành

Male

19/02/1976

Quảng Ninh

022076000581

7.86

GOOD

28

43

Nguyễn Dương Đức Anh

Male

31/03/1993

Long An

024802792

7.73

GOOD

28

44

Đinh Ngọc Tuấn

Male

05/05/1993

Tây Ninh

072093000365

7.22

GOOD

28

45

Phạm Văn Nhựt

Male

25/05/1995

Long An

301530240

7.59

GOOD

28

46

Vương Điền Thanh

Male

25/03/1996

An Giang

352280927

7.55

GOOD

28

47

Lê Trọng Nhân

Male

18/06/1994

Long An

301511493

7.40

GOOD

28

48

Chu Văn Thành

Male

31/08/1995

Nghệ An

040095000048

7.13

GOOD

28

49

Nguyễn Xuân Diễm

Female

31/01/1996

Quảng Male

206044773

8.12

VERY GOOD

28

50

Lê Hoàng Phương

Female

01/08/1995

Quảng Male

205854889

8.16

VERY GOOD

28

51

Lê Thị Huyền Ân

Female

19/10/1995

Bến Tre

321517274

7.49

GOOD

28

52

Lê Thị Hồng Phúc

Female

20/04/1995

Quảng Ngãi

212666848

7.65

GOOD

28

53

Trần Đình Quốc

Male

06/08/1994

Bình Định

215372950

7.41

GOOD

28

 

Total students certificate: 53 students, as below:

COURSE

TOTAL

COURSE

TOTAL

HSE 18

01

HSE 19

02

HSE 20

01

HSE 21

01

HSE 22

01

HSE 23

01

HSE 24

05

HSE 25

02

HSE 26

09

HSE 27

09

HSE 28

21