Nhảy đến nội dung

Trang chủ

Tin tức

Họp hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì dự án tỉnh Quảng Ngãi
Dự án do Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường – Trường Đại học Tôn Đức Thắng là cơ quan chủ trì và TS. Nguyễn Thúy Lan Chi làm chủ nhiệm dự án.
Chiêu sinh khóa học ''An toàn, Sức khỏe và Môi trương doanh nghiệp 12/2019
Trung tâm An toàn lao động & Công nghệ Môi trường (COSENT), Đại học Tôn Đức Thắng xây dựng khóa học An toàn, Sức khỏe và Môi trường Doanh nghiệp (HSE) và hiện nay đã đào tạo được 38 khóa.
Làm việc với tổ chức PYXERA Global (Hoa Kỳ) về dự án cộng đồng “3M Impact”
Trung tâm an toàn lao động và công nghệ môi trường (COSENT) Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã có buổi làm việc với tổ chức PYXERA Global (Hoa Kỳ) về dự án cộng đồng “3M Impact”

Dịch vụ KHCN

Khóa đào tạo Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường nước
Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường tổ chức khóa đào tạo "Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường nước", chứng nhận hoàn thành khóa học cắp bởi Đại học Tôn Đức Thắng.
Liên kết cấp chứng nhận huấn luyện với công ty Hòa Phát
Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường liên kết đào tạo và cấp chứng nhận cho khóa "An toàn lao động về xử lý gas lạnh và sửa chữa - lắp đặt - bảo hành các thiết bị lạnh dân dụng"
Chương trình khác
Ngoài các lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiệp, Trung tâm còn có những dịch vụ về Công nghệ môi trường, thực hiện các hoạt động nghiên cứu chuyển giao công nghệ, xây dụng hệ thống, đánh giá sản phẩm ứng dụng.