Nhảy đến nội dung

Trang chủ

Tin tức

COSENT NEWS | DI CHUYỂN VĂN PHÒNG TRUNG TÂM AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường (COSENT) thông báo về việc di chuyển văn phòng Trung tâm từ phòng E0006 sang phòng C005 kể từ ngày 21/11/2023. Trung tâm xin thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và học viên.
COSENT ADMISSIONS | KHÓA HỌC AN TOÀN, SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG (OSHE) – KHÓA 3
Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường (COSENT) tuyển sinh lớp An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (OSHE) Khóa 3, đào tạo trực tuyến thông qua phần mềm hỗ trợ giảng dạy trực tuyến (dự kiến phần mềm Zoom).

Dịch vụ Khoa học - công nghệ

KHÓA ĐÀO TẠO KỸ THUẬT QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường tổ chức khóa đào tạo "Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường nước", chứng nhận hoàn thành khóa học cắp bởi Đại học Tôn Đức Thắng.
LIÊN KẾT CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN VỚI CÔNG TY HÒA PHÁT
Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường liên kết đào tạo và cấp chứng nhận cho khóa "An toàn lao động về xử lý gas lạnh và sửa chữa - lắp đặt - bảo hành các thiết bị lạnh dân dụng"
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC
Ngoài các lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiệp, Trung tâm còn có những dịch vụ về Công nghệ môi trường, thực hiện các hoạt động nghiên cứu chuyển giao công nghệ, xây dụng hệ thống, đánh giá sản phẩm ứng dụng.