Nhảy đến nội dung

Trang chủ

Tin tức

Trung tâm COSENT tư vấn thực hiện hồ sơ môi trường cho Doanh nghiệp
Trung âm COSENT đã tư vấn và thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo Nghị định 40/2019/NĐ_CP
Khóa đào tạo ngắn hạn về An toàn, vệ sinh lao động tại Hà Nội
Nội dung khóa đào tạo bao gồm các vấn đề liên quan đến Luật và quy định OHS, nhận dạng mối nguy, đánh giá rủi ro, tham quan xưởng thực hành, thiết lập các chương trình đánh giá rủi ro...
Khóa học “Kỹ năng viết và công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí ISI/SCOPUS”
Chương trình học với mục tiêu chính cung cấp kiến thức và tạo dựng nền tảng quan trọng cho quá trình công bố kết quả nghiên cứu khoa học

Dịch vụ KHCN

Khóa đào tạo Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường nước
Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường tổ chức khóa đào tạo "Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường nước", chứng nhận hoàn thành khóa học cắp bởi Đại học Tôn Đức Thắng.
Liên kết cấp chứng nhận huấn luyện với công ty Hòa Phát
Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường liên kết đào tạo và cấp chứng nhận cho khóa "An toàn lao động về xử lý gas lạnh và sửa chữa - lắp đặt - bảo hành các thiết bị lạnh dân dụng"
Chương trình khác
Ngoài các lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiệp, Trung tâm còn có những dịch vụ về Công nghệ môi trường, thực hiện các hoạt động nghiên cứu chuyển giao công nghệ, xây dụng hệ thống, đánh giá sản phẩm ứng dụng.