Nhảy đến nội dung

Trang chủ

Tin tức

Làm việc với tổ chức PYXERA Global (Hoa Kỳ) về dự án cộng đồng “3M Impact”
Trung tâm an toàn lao động và công nghệ môi trường (COSENT) Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã có buổi làm việc với tổ chức PYXERA Global (Hoa Kỳ) về dự án cộng đồng “3M Impact”
Trung tâm COSENT làm việc với Công ty Mondelez Kinh Đô
Trung tâm Cosent đã tiếp và làm việc với Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam để trao đổi về các vấn đề liên quan đến việc xây dựng chương trình huấn luyện an toàn theo quy định.
Chiêu sinh khóa học "An toàn, Sức khỏe và Môi trường doanh nghiệp" 8/2019
Khóa học An toàn, Sức khỏe và Môi trường Doanh nghiệp nhằm cung cấp cho học viên kiến thức tổng quát về lĩnh vực An toàn lao động, Vệ sinh lao động và môi trường trong doanh nghiệp.

Dịch vụ KHCN

Khóa đào tạo Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường nước
Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường tổ chức khóa đào tạo "Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường nước", chứng nhận hoàn thành khóa học cắp bởi Đại học Tôn Đức Thắng.
Liên kết cấp chứng nhận huấn luyện với công ty Hòa Phát
Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường liên kết đào tạo và cấp chứng nhận cho khóa "An toàn lao động về xử lý gas lạnh và sửa chữa - lắp đặt - bảo hành các thiết bị lạnh dân dụng"
Chương trình khác
Ngoài các lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiệp, Trung tâm còn có những dịch vụ về Công nghệ môi trường, thực hiện các hoạt động nghiên cứu chuyển giao công nghệ, xây dụng hệ thống, đánh giá sản phẩm ứng dụng.