Nhảy đến nội dung

Trang chủ

Dịch vụ KHCN

Chương trình khác
Ngoài các lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiệp; trung tâm còn có những dịch vụ về Công nghệ môi trường; thực hiện các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.
Liên kết cấp chứng nhận huấn luyện với công ty Hòa Phát
Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường liên kết đào tạo và cấp chứng nhận cho khóa "An toàn lao động về xử lý gas lạnh và sửa chữa - lắp đặt - bảo hành các thiết bị lạnh dân dụng"
Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng Giảng viên tại khóa học.
Khóa học "Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, ISO 45001"
Khóa học ISO 45001 - là khóa học về bộ tiêu chuẩn quy định Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.