Nhảy đến nội dung
Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng Giảng viên tại khóa học.

KHÓA HỌC "HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP, ISO 45001"

Tháng 11 vừa qua, Trung tâm An toàn Lao động và Công nghệ Môi trường (COSENT) đã tuyển sinh và tổ chức thành công khóa học “ISO 45001: Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp”.

Khóa học nhằm cung cấp kiến thức toàn diện về hệ thống quản lý OH&S, kết hợp đan xen giữa lý thuyết với việc chia sẻ kinh nghiệm thực tế. Đây là khóa học thực sự phù hợp và cần thiết cho quá trình công tác của học viên. Kết thúc khóa học, học viên sẽ được trao Chứng nhận hoàn thành khóa học cấp bởi Đại học Tôn Đức Thắng.

Hình ảnh của khóa học:

lớp học ISO 45001