Nhảy đến nội dung

Khóa học Quan trắc chất lượng môi trường không khí

Ngày 19,20,21 tháng 02 năm 2019, Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường (COSENT) đã tổ chức khóa đào tạo "Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường không khí", chứng nhận hoàn thành khóa học do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp. Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức lý thuyết và thực hành về thu mẫu, đo đạc, phân tích, quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh và môi trường lao động.

Một số hình ảnh khóa học:

h1.jpg

h3.jpg

h5.jpgh4.jpg

h2.jpg