Nhảy đến nội dung

Tổng quan

Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường (COSENT) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Trung tâm COSENT được thành lập theo Quyết định số 198/TĐT-QĐ ngày 10 tháng 03 năm 2009. Trung tâm COSENT được Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM cấp chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ lần đầu vào ngày 15 tháng 03 năm 2010 và cấp chứng nhận lần 2 vào ngày 14 tháng 12 năm 2011. Ngoài chứng nhận do Sở Khoa học và Công nghệ cấp, Trung tâm COSENT còn được Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện, số 03/2014/GCN ngày 16 tháng 07 năm 2014.