Nhảy đến nội dung
Chương trình khác
Ngoài các lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiệp; trung tâm còn có những dịch vụ về Công nghệ môi trường; thực hiện các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.
Liên kết cấp chứng nhận huấn luyện với công ty Hòa Phát
Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường liên kết đào tạo và cấp chứng nhận cho khóa "An toàn lao động về xử lý gas lạnh và sửa chữa - lắp đặt - bảo hành các thiết bị lạnh dân dụng"
Học viên chụp ảnh lưu niệm cùng Giảng viên tại khóa học.
Khóa học "Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, ISO 45001"
Khóa học ISO 45001 - là khóa học về bộ tiêu chuẩn quy định Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.
Khóa đào tạo Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường nước

Ngày 21,22,23 tháng 01 năm 2019, Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường (COSENT) tổ chức khóa đào tạo "Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường nước", chứng nhận hoàn thành khóa học do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp. Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức lý thuyết và thực hành về thu mẫu, đo đạc, phân tích, quan trắc chất lượng môi trường nước.

Một số hình ảnh của khóa đào tạo:

Khóa đạo "Thực hành sơ cấp cứu" tại Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Unicons

Ngày 26/01/2019, Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường (Cosent) tổ chức khóa đào tạo Thực hành sơ cấp cứu cho nhân viên Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Unicons dưới sự hướng dẫn và giảng dạy của BS. Trần Văn Hiệp.