Nhảy đến nội dung

Dịch vụ KHCN

Dịch vụ khoa học - công nghệ

KHÓA ĐÀO TẠO KỸ THUẬT QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường tổ chức khóa đào tạo "Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường nước", chứng nhận hoàn thành khóa học cắp bởi Đại học Tôn Đức Thắng.
LIÊN KẾT CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN VỚI CÔNG TY HÒA PHÁT
Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường liên kết đào tạo và cấp chứng nhận cho khóa "An toàn lao động về xử lý gas lạnh và sửa chữa - lắp đặt - bảo hành các thiết bị lạnh dân dụng"
CHƯƠNG TRÌNH KHÁC
Ngoài các lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiệp, Trung tâm còn có những dịch vụ về Công nghệ môi trường, thực hiện các hoạt động nghiên cứu chuyển giao công nghệ, xây dụng hệ thống, đánh giá sản phẩm ứng dụng.