Nhảy đến nội dung

Giới thiệu

Giới thiệu

Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường (COSENT) trực thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng được thành lập ngày 10 tháng 03 năm 2009 theo quyết định số 198/TĐT-QĐ.
Trung tâm COSENT chuyên thực hiện các dịch vụ về đào tạo, tư vấn thiết kế, giám sát, thẩm định và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực an toàn lao động và công nghệ môi trường.

Thông tin chung

Tổng quan

Tổng quan

Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường nghiên cứu và triễn khai các ứng dụng trong lĩnh vực quản lý môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và vệ sinh lao động.

Hình thành và phát triển

Hình thành và phát triển

Từ Trường đại học công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng đến TDTU với những cột mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của Trường

Nhân sự trung tâm

Nhân sự

Nhân sự

Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường hiện có 03 nhân sự đang làm việc theo hình thức toàn thời gian và bán thời gian.

Chuyên viên cộng tác & hỗ trợ

Chuyên viên cộng tác & hỗ trợ

Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường hiện có 07 chuyên viên cộng tác và hỗ trợ. Phần lớn các chuyên viên làm việc tại Trung tâm là các Tiến sĩ, Nghiên cứu sinh, Thạc sĩ có trình độ chuyên môn cao, tay nghề vững, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường và An toàn lao động.