Nhảy đến nội dung

Tuyển sinh

Tuyển sinh

Thông báo tổ chức Khoá đào tạo Chuyên gia về ATVSLĐ - Dự kiến khai giảng 19/12/2020
Khóa đào tạo giúp nâng cao kiến thức chuyên môn và các kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường lao động, cải thiện vị thế của người làm công tác ATVSLĐ và BVMT trong xã hội và tại chính doanh nghiệp mình
Chiêu sinh các khóa đào tạo nghiệp vụ về An toàn vệ sinh lao động (Dự kiến khai giảng tháng 12/2020)
Khóa học sẽ cung cấp cho sinh viên các nghiệp vụ cần thiết trong lĩnh vực quản lý an toàn vệ sinh lao động, tư vấn hồ sơ, huấn luyện an toàn, đánh giá rủi ro và xây dựng hệ thống quản lý ATSKNN
Thông báo chiêu sinh các khóa đào tạo nghiệp vụ trong lĩnh vực môi trường (Dự kiến khai giảng tháng 12/2020)
Trung tâm cung cấp các khóa đào tạo nghiệp vụ tạo thế mạnh khi sinh viên ra trường tìm kiếm các công việc phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo theo nhu cầu thực tế của thị trường lao động
Chiêu sinh khóa học "An toàn, Sức khỏe và Môi trường doanh nghiệp" 12/2020
Trung tâm tổ chức khóa học An toàn sức khỏe và môi trường doanh nghiệp với mục tiêu chính đảm bảo khả năng tốt nhất cho học viên khi thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực HSE tại doanh nghiệp
Thông báo chiêu sinh khóa học “An toàn, sức khỏe và môi trường doanh nghiệp” (HSE) – khóa 43, 44
Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường thông báo chiêu sinh khóa học “An toàn, sức khỏe và môi trường doanh nghiệp” 43 và 44 - Dự kiến khai giảng tháng 06/2020
Chiêu sinh khóa học ''An toàn, Sức khỏe và Môi trương doanh nghiệp 12/2019
Khóa học An toàn, Sức khỏe và Môi trường Doanh nghiệp nhằm cung cấp cho học viên kiến thức tổng quát về lĩnh vực An toàn lao động, Vệ sinh lao động và môi trường trong doanh nghiệp
Hình ảnh lớp học
Chiêu sinh khóa học "An toàn, Sức khỏe và Môi trường doanh nghiệp" 8/2019
Khóa học "An toàn, Sức khỏe và Môi trường Doanh nghiệp" cung cấp kiến thức về An toàn lao động, Vệ sinh lao động, môi trường và chứng chỉ hoàn thành khóa học do TDTU cấp.
Khóa học chứng nhận Quốc tế về "An toàn, sức khỏe, Nghề nghiệp"
Trung tâm Cosent phối hơp với Công ty ASTC tổ chức Khóa học cấp chứng nhận Quốc tế về "An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp" về công tác an toàn trong các lĩnh vực khác nhau.
Chiêu sinh khóa An toàn, sức khỏe và môi trường doanh nghiệp (HSE) tháng 04/2019
Học viên hoàn thành khóa học được cấp chứng chỉ An toàn, Sức khỏe và Môi trường Doanh nghiệp_ Occupational Health, Safety And Enterprise Environment bởi ĐH Tôn Đức Thắng.