Nhảy đến nội dung

Tuyển sinh

Tuyển sinh

𝐂𝐎𝐒𝐄𝐍𝐓 𝐀𝐃𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐒 | KHÓA HỌC AN TOÀN, SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG (OSHE) – KHÓA 3
Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường (COSENT) tuyển sinh lớp An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (OSHE) Khóa 3, đào tạo trực tuyến thông qua phần mềm hỗ trợ giảng dạy trực tuyến (dự kiến phần mềm Zoom).
 COSENT THÔNG BÁO | TUYỂN SINH KHÓA HỌC AN TOÀN, SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG (OSHE) THÁNG 8/2023
Khóa học An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (OSHE) với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên là các chuyên gia trong ngành có chuyên môn cao, có thâm niên công tác lâu năm tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học và các doanh nghiệp với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế phong phú.
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG (CONSTRUCTION SAFETY) - THÁNG 8/2023
Chương trình đào tạo của khóa học được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo 30 giờ An toàn trong xây dựng của OSHA (Cơ quan An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp Hoa Kỳ) kết hợp với các nội dung thực  tại các doanh nghiệp trong ngành xây dựng hiện nay.
TUYỂN SINH KHÓA HỌC AN TOÀN, SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG (OSHE) THÁNG 6/2023
Khóa học OSHE sẽ cung cấp cho học viên kiến thức tổng quát về lĩnh vực An toàn lao động, Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường trong doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể đảm nhận vị trí cán bộ phụ trách công tác An toàn lao động, An toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (OSHE) của doanh nghiệp.
THÔNG BÁO TỔ CHỨC KHOÁ ĐÀO TẠO CHUYÊN GIA VỀ ATVSLĐ - DỰ KIẾN KHAI GIẢNG 19/12/2020
Khóa đào tạo giúp nâng cao kiến thức chuyên môn và các kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường lao động, cải thiện vị thế của người làm công tác ATVSLĐ và BVMT trong xã hội và tại chính doanh nghiệp mình
CHIÊU SINH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG (DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 12/2020)
Khóa học sẽ cung cấp cho sinh viên các nghiệp vụ cần thiết trong lĩnh vực quản lý an toàn vệ sinh lao động, tư vấn hồ sơ, huấn luyện an toàn, đánh giá rủi ro và xây dựng hệ thống quản lý ATSKNN
THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 12/2020)
Trung tâm cung cấp các khóa đào tạo nghiệp vụ tạo thế mạnh khi sinh viên ra trường tìm kiếm các công việc phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo theo nhu cầu thực tế của thị trường lao động
CHIÊU SINH KHÓA HỌC "AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP" 12/2020
Trung tâm tổ chức khóa học An toàn sức khỏe và môi trường doanh nghiệp với mục tiêu chính đảm bảo khả năng tốt nhất cho học viên khi thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực HSE tại doanh nghiệp
THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC “AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP” (HSE) – KHÓA 43, 44
Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường thông báo chiêu sinh khóa học “An toàn, sức khỏe và môi trường doanh nghiệp” 43 và 44 - Dự kiến khai giảng tháng 06/2020