Nhảy đến nội dung

Tuyển sinh

Tuyển sinh

Chiêu sinh khóa An toàn, sức khỏe và môi trường doanh nghiệp (HSE) - Khóa 37
Khóa học An toàn, Sức khỏe và Môi trường Doanh nghiệp nhằm cung cấp cho học viên kiến thức tổng quát về lĩnh vực An toàn lao động, Vệ sinh lao động và môi trường trong doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể đảm nhiệm vị trí cán bộ phụ trách công tác Bảo hộ lao động, An toàn vệ sinh lao động, An toàn sức khỏe và môi trường của doanh nghiệp (HSE).
Khóa học ngắn hạn về môi trường và Bảo hộ lao động
Hiện nay, cùng với việc phát triển kinh tế, xã hội, vấn đề Bảo vệ môi trường và đảm bảo An toàn lao động trong quá trình làm việc là vô cùng quan trọng. Thực tế hiện nay, nhu cầu xã hội cho nguồn nhân lực làm về trong lĩnh vực Môi trường và Bảo hộ lao động là rất lớn.
Chiêu sinh khóa học sử dụng phần mềm REVIT
Revit là phần mềm được nghiên cứu và phát triển bởi hãng Autodesk – xây dựng đặc biệt cho Building Information Modeling (BIM), hỗ trợ cho các kiến trúc sư, kỹ sư thiết kế và xây dựng những ý tưởng với một cách tiếp cận dựa trên mô hình phối hợp và nhất quán, cũng là ứng dụng duy nhất gồm các tính năng cho thiết kế kiến trúc, MEP, kỹ thuật kết cấu và xây dựng chuyên biệt.
Thông báo chiêu sinh khóa học An toàn, Sức khỏe và Môi trường doanh nghiệp (HSE) tháng 8/2019
Khóa học An toàn, Sức khỏe và Môi trường Doanh nghiệp nhằm cung cấp cho học viên kiến thức tổng quát về lĩnh vực An toàn lao động, Vệ sinh lao động và môi trường trong doanh nghiệp.