Nhảy đến nội dung

Đào tạo

Các khóa đào tạo

Khóa đào tạo An toàn, sức khỏe và môi trường doanh nghiệp (HSE)
Chương trình đào tạo An toàn, sức khỏe và môi trường doanh nghiệp (HSE) được cô đọng, chắt lọc từ chương trình đào tạo kỹ sư Bảo hộ lao động, với sự giảng dạy của giảng viên, chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm và phong phú trong ngành.
Khóa đào tạo chuyên đề về Bảo hộ lao động
Ngoài khóa học An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiệp, trung tâm còn có những khóa đào tạo chuyên sâu ngắn hạn về các chuyên đề riêng biệt trong các lĩnh vực khác nhau của công tác Bảo hộ lao động theo yêu cầu cầu của đơn vị; huấn luyện An toàn lao động cho các nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.
Khóa đào tạo chuyên đề về Môi trường
Lĩnh vực Môi trường cũng là một trong những nội dung quan trọng, luôn được chú trọng của trung tâm với đội ngũ giảng viên nhiều năm kinh nghiệm từ Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động của trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Cấp chứng chỉ An toàn - Sức khỏe - Môi trường DN đợt tháng 07/2018
Trung tâm Cosent đang trong quá trình hoàn tất việc cấp chứng chỉ cho các khóa HSE 26,27,28 và các khóa 18,19,20,21,22,23,24,25(bổ sung) trong đợt tháng 7/2018
Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo của các lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiêp (HSE) được cô đọng, chắt lọc từ chương trình đào tạo Kỹ sư Bảo hộ lao động đã được xây dựng và đào tạo trên 15 năm.