Nhảy đến nội dung
Trung tâm COSENT tư vấn thực hiện hồ sơ môi trường cho Doanh nghiệp
Trung âm COSENT đã tư vấn và thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến vận hành thử nghiệm và xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo Nghị định 40/2019/NĐ_CP
Khóa đào tạo ngắn hạn về An toàn, vệ sinh lao động tại Hà Nội
Nội dung khóa đào tạo bao gồm các vấn đề liên quan đến Luật và quy định OHS, nhận dạng mối nguy, đánh giá rủi ro, tham quan xưởng thực hành, thiết lập các chương trình đánh giá rủi ro...
Khóa học “Kỹ năng viết và công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí ISI/SCOPUS”
Chương trình học với mục tiêu chính cung cấp kiến thức và tạo dựng nền tảng quan trọng cho quá trình công bố kết quả nghiên cứu khoa học
Vòng chung kết cuộc thi An toàn vệ sinh viên giỏi lần 2 – năm học 2019/2020
Sáng 25/7/2020, Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường đã tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi An toàn vệ sinh viên giỏi lần 2 – Năm học 2019/2020
Cosent tổ chức Cuộc thi An toàn vệ sinh giỏi lần 2- năm học 2019/2020
Trong ngày 11/7/2020 vừa qua, Trung tâm Cosent đã tổ chức Vòng loại và Vòng bán kết của Cuộc thi An toàn vệ sinh viên giỏi lần 2
Khóa huấn luyện Vệ sinh công nghiệp tại Cty TNHH Giầy Chingluh VN
Trung tâm Cosent đã tổ chức thành công Khóa đào tạo, huấn luyện về Vệ sinh công nghiệp tại nhà máy thuộc Công ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam
Họp hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì dự án tỉnh Quảng Ngãi
Dự án do Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường – Trường Đại học Tôn Đức Thắng chủ trì và TS. Nguyễn Thúy Lan Chi làm chủ nhiệm.
Chiêu sinh khóa học ''An toàn, Sức khỏe và Môi trương doanh nghiệp 12/2019
Trung tâm An toàn lao động & Công nghệ Môi trường (COSENT), Đại học Tôn Đức Thắng xây dựng khóa học An toàn, Sức khỏe và Môi trường Doanh nghiệp (HSE).
Làm việc với tổ chức PYXERA Global (Hoa Kỳ) về dự án cộng đồng “3M Impact”
Trung tâm an toàn lao động và công nghệ môi trường (COSENT) Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã có buổi làm việc với tổ chức PYXERA Global (Hoa Kỳ) về dự án cộng đồng “3M Impact”