Nhảy đến nội dung
Khóa học Quan trắc chất lượng môi trường không khí
Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường (COSENT) đã tổ chức khóa đào tạo "Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường không khí", chứng nhận cấp bởi Đại học Tôn Đức Thắng.
Subscribe to tiền giang