Nhảy đến nội dung
Lịch học lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiệp (HSE) tháng 03 và 04/2019

Trung tâm xin gửi các bạn lịch học khóa An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiệp 

Lớp chủ nhật: buổi sáng từ: 8h00 - 11h30; buổi chiều: từ 13h00 - 16h45

Lớp thứ 246: từ 18h00 -21h00

l%E1%BB%8Bch%20h%E1%BB%8Dc%20th%C3%A1ng%203%2C4.2019.PNG

Chiêu sinh khóa học sử dụng phần mềm REVIT
  1. Giới thiệu phần mềm Revit

Chiêu sinh khóa học ngắn hạn về Môi trường và An toàn lao động

HÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ NGẮN HẠN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Subscribe to Thông báo