Nhảy đến nội dung

𝐂𝐎𝐒𝐄𝐍𝐓 𝐀𝐃𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐒 |KHÓA HỌC AN TOÀN, SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG (OSHE) – KHÓA 3

COSENT ADMISSIONS | KHÓA HỌC AN TOÀN, SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG (OSHE) – KHÓA 3

Căn cứ vào nhu cầu học bồi dưỡng nghiệp vụ về An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (Occupational Safety, Health and Environment - OSHE) của các cán bộ làm công tác chuyên trách, bán chuyên trách tại các công trình, nhà máy xí nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM và các địa phương khác. Nay Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường (COSENT) tuyển sinh lớp An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (OSHE) Khóa 3, đào tạo trực tuyến thông qua phần mềm hỗ trợ giảng dạy trực tuyến (dự kiến phần mềm Zoom).

Khóa học An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (OSHE) với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên là các chuyên gia trong ngành có chuyên môn cao, có thâm niên công tác lâu năm tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học và các doanh nghiệp với kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế phong phú.

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: Khóa học bao gồm 23 môn học và 01 chuyên đề cuối khóa. (Chi tiết chương trình đào tạo xem bên dưới)