Nhảy đến nội dung
Thông báo chiêu sinh khóa học tại Đài Loan

Trung tâm An toàn lao động, Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam phối hợp với Trung tâm Ứng phó khẩn cấp về chất độc hóa học (Center Emergency Responce of Toxic Chemical Substances), National Kaohsiung University of Science and Technology, Taiwan tổ chức khóa đào tạo Đánh giá rủi ro, ứng phó sự cố khẩn cấp về hóa chất và phòng chống cháy nổ với thông tin chi tiết như sau:

1. Mục tiêu của khóa học:

Chiêu sinh khóa An toàn, sức khỏe và môi trường doanh nghiệp (HSE)-Khóa 37
Khóa học An toàn, Sức khỏe và Môi trường Doanh nghiệp (HSE) nhằm cung cấp cho học viên kiến thức tổng quát về HSE. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể đảm nhiệm vị trí cán bộ phụ trách công tác Bảo hộ lao động, An toàn vệ sinh lao động, An toàn sức khỏe và môi trường của doanh nghiệp (HSE).
Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo của các lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiêp (HSE) được cô đọng, chắt lọc từ chương trình đào tạo Kỹ sư Bảo hộ lao động đã được xây dựng và đào tạo trên 15 năm.
Subscribe to khóa học