Nhảy đến nội dung

COSENT NEWS | DI CHUYỂN VĂN PHÒNG TRUNG TÂM AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường (COSENT) thông báo về việc di chuyển văn phòng Trung tâm từ phòng E0006 sang phòng C005 kể từ ngày 21/11/2023.
Trung tâm xin thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và học viên.
Trân trọng./.
---------------
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Địa chỉ: Phòng C005, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM.
- Người liên hệ: 0789 592 178 (Quang Huy).
- Email: cosent@tdtu.edu.vn
- Fanpage: https://www.facebook.com/cosenttdt