Nhảy đến nội dung

LIÊN KẾT CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN VỚI CÔNG TY HÒA PHÁT

Trung tâm ATLĐ và CNMT kí kết hợp đồng đào tạo huấn luyện và cấp chứng nhận cho các học viên đang là nhân viên của công ty TNHH Hòa Phát trong trong lĩnh vực "gas và thiết bị điện lạnh".

1/Thời gian đào tạo: trong vòng 02 ngày 29/11 và 30/11 năm 2018

2/Số lượng học viên tham gia: 74 người

3/Nội dung đào tạo:

- Giới thiệu chung về chất lạnh

- Nghị định thư Montreal và biến đổi khí hậu

- Đặc tính môi chất lạnh R32 (CH2F2)

- Đặc tính môi chất lạnh R600A

- Các cảnh báo an toàn trước khi sửa chữa

- Các quy trình sửa chữa hệ thống lạnh

- Công việc chuẩn bị trước khi sữa chữa

Sau khi kết thúc khóa đào tạo, các học viên sẽ được Trung tâm ATLĐ và CNMT cấp chứng nhận.