Nhảy đến nội dung

Khóa đào tạo Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường nước

Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường (COSENT) tổ chức khóa đào tạo "Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường nước", chứng nhận hoàn thành khóa học do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp. Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức lý thuyết và thực hành về thu mẫu, đo đạc, phân tích, quan trắc chất lượng môi trường nước.

Một số hình ảnh của khóa đào tạo:

1.jpg

2.png

3.jpg

4.jpg