Nhảy đến nội dung

Họp hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì dự án tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 18/2/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì dự án “Ứng dụng KHCN xử lý ô nhiễm nước kết hợp tạo mỹ quan đô thị hồ điều hòa Nghĩa Chánh” do Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường – Trường Đại học Tôn Đức Thắng là cơ quan chủ trì và TS. Nguyễn Thúy Lan Chi làm chủ nhiệm dự án.
Với mục tiêu của dự án là đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân gây ô nhiễm và xây dựng phương án ứng dụng đồng bộ các giải pháp khoa học và công nghệ để xử lý tình trạng ô nhiễm nước kết hợp tạo mỹ quan đô thị tại hồ điều hòa Nghĩa Chánh – thành phố Quảng Ngãi.
​​​Theo thuyết minh dự án, sau 24 tháng, cơ quan chủ trì và chủ nhiệm dự án sẽ tiến hành khảo sát thực tế, thu mẫu nước tại hồ để phân tích; đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân xung quanh hồ; xác định nguyên nhân  gây ô nhiễm nước và môi trường ở hồ điều hòa; phân tích và xác định các nguyên nhân ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, hoạt động phát triển kinh tế, xã hội; lựa chọn phương án ứng dụng đồng bộ các giải pháp khoa học và công nghệ phù hợp nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm tại hồ; đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường bổ sung để duy trì chất lượng nước tại hồ điều hòa Nghĩa Chánh kết hợp phương án tạo cảnh quan tại hồ, đáp ứng mỹ quan môi trường đô thị…

Hội đồng tư vấn đã đánh giá hồ sơ, những giải trình cụ thể của chủ nhiệm dự án, qua đó đưa ra những yêu cầu để bổ sung, chỉnh sửa và dự án đã được Hội đồng tư vấn đánh giá đủ điều kiện thực hiện.        

Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

http://www.quangngai.gov.vn/vi/sokhcn/Pages/qnp-hophoidongtuvangiao-qnpnd-1235-qnpnc-23-qnpsite-1.html