Nhảy đến nội dung

Khóa đào tạo chuyên đề về Bảo hộ lao động

 Thông tin về các khóa đào tạo ngắn hạn thường xuyên được tổ chức tại Trung tâm

STT

Tên khóa đào tạo

Thời gian đào tạo

Nội dung giảng dạy

Học phí

1

Pháp luật Bảo hộ lao động

1.5 ngày

 • Qui định về bảo hộ lao động trong bộ luật lao động
 • Chính sách lao động
 • Những qui định về quản lý bảo hộ lao động
 • Những qui định của nhà nước về vệ sinh lao động
 • Vận dụng & Bài tập tình huống 

 1.2 triệu/học viên

2

Kỹ thuật xử lý môi trường lao động

4 ngày

 •  Chống nóng trong MTLĐ
 • Xử lý bụi và khí độc trong MTLĐ
 • Thiết bị thông gió, làm mát, xử lý hơi khí độc
 • Đặc tính khí động và quạt gió trong hệ thống thông gió ở các nhà xưởng

 3.2 triệu/học viên

3

An toàn máy móc thiết bị

1.5 ngày

 •  Chất lượng an toàn của hệ thống cơ khí
 • Duy trì an toàn định vị Hệ số an toàn
 • Một số yếu tố khách quan suy giảm hệ số an toàn

 1.2 triệu/học viên

4

Kỹ thuật an toàn điện

2 ngày

 • Kỹ thuật an toàn điện hạ áp
 • Phòng, chống sét bảo vệ các công trình
 • Điện từ trường và tĩnh điện    
 • Tiếp đất.
 • Công tác thanh tra, kiểm tra an toàn điện 

 1.6 triệu/học viên

5

An toàn trong xây dựng

2 ngày

 •  Đặc điểm điều kiện lao động ngành xây dựng
 • Yếu tố nguy hiểm và vùng nguy hiểm phổ biến trên công trường
 • Tổ chức mặt bằng thi công trên công trường
 • An toàn điện trên công trường
 • Tai nạn ngã cao, giàn giáo
 • Nguy cơ và biện pháp ngăn ngừa trong thi công hố đào
 • Nguy cơ và biện pháp ngăn ngừa trong thi công xây lắp
 • Nguy cơ và an toàn trong vận chuyển vật liệu

 1.8 triệu/học viên

6

An toàn làm việc trong không gian hạn chế

1 ngày

 •  Làm việc trong không gian hạn chế
 • Các biện pháp an toàn vệ sinh lao động trong KGHC
 •  Làm việc trong môi trường bức xạ

 1.2 triệu/học viên

7

Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

Đánh giá rủi ro trong điều kiện lao động

04 ngày

 • Phương pháp nhận diện mối nguy
 • Qui trình thực hiện đánh giá rủi ro 
 • Quản trị rủi ro trong sản xuất
 • Kiểm soát và phòng ngừa rủi ro gây tai nạn lao động
 • Bài tập tình huống

 4.8 triệu/học viên

8

Thực hành đo đạc môi trường lao động

01 ngày

 •  Đo vi khí hậu
 • Đo ánh sáng
 • Đo tiếng ồn, rung
 • Đo bụi và hơi khí độc
 • Thực hành đo đạc tại PTN và đo tại hiện trường
 • Báo cáo kết quả đo

 1.6 triệu/học viên

9

An toàn thiết bị chịu áp lực

02 ngày

 •  Kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực
 • Kỹ thuật an toàn lò hơi
 • Dụng cụ đo lường-kiểm tra, cơ cấu an toàn trong thiết bị chịu áp lực
 • Kỹ thuật vận hành an toàn lò hơi
 • Tính toán sức bền các thiết bị chịu áp lực

 1.8 triệu/học viên

10

Kỹ thuật phòng chống cháy nổ

02 ngày

 •  Những vấn đề cơ bản về cháy nổ
 • Phòng cháy trong công nghiệp
 • Chữa cháy và phương tiện chữa cháy

 1.8 triệu/học viên

11

Vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp

1.5 ngày

 •  Sinh lý học lao động
 • Yếu tố vật lý trong MLLĐ
 • Yếu tố hóa học trong MTLĐ
 • BỆNH NGHỀ NGHIỆP

 1.2 triệu/học viên

12

Thực hành sơ cấp cứu

1 ngày

 • -Các hình thức sơ cấp cứu
 •  Hướng dẫn thực hành hô hấp nhân tạo miệng – miệng,  miệng - mũi; ép tim ngòai lồng ngực.

 1.2 triệu/học viên

13

Kỹ thuật an toàn hóa chất

02 ngày

 •  Sự xâm nhập, chuyển hóa và đào thải của hóa chất trong cơ thể
 • Các nguy hại của hóa chất
 • Các biện pháp dự phòng nhiễm độc và xử lý sự cố hóa chất trong công nghiệp
 • Kĩ thuật an toàn trong bảo quản và vận chuyển hóa chất
 • Công tác quản lý an toàn hóa chất tại cơ sở

 1.8 triệu/học viên

14

Xây dựng phương án ứng cứu tình huống khẩn cấp

02 ngày

 •  Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp
 • Kế hoạch sơ tán
 • Kế hoạch diễn tập
 • Hướng dẫn thoát hiểm
 • Thành lập đội ứng cứu khẩn cấp
 • Báo cáo ứng cứu khẩn cấp
 • Thiết kế ứng cứu khẩn cấp

 1.8 triệu/học viên

15

Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng và vận chuyển

1.5 ngày

 •  Những vấn đề cơ bản về thiết bị nâng chuyển
 • Những bộ phận của thiết bị nâng
 • Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng
 • Kỹ thuật vận hành thiết bị nâng

 1.2 triệu/học viên

16

An toàn trong công tác Hàn

1.5 ngày

 •  Khái niệm về công nghệ hàn
 • Tổ chức kim loại của mối hàn
 • Hàn hồ quang tay
 • Hàn và cắt bằng khí
 • Dập tấm

 1.2 triệu/học viên

17

Thanh kiểm tra Bảo hộ lao động

1.5 ngày

 •  Lập kế hoạch
 • Nội dung thanh tra
 • Đoàn thành tra
 • Các bước thực hiện thanh tra
 • Thanh tra các thiết bị, máy móc, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
 • Thanh tra việc thực hiện các nguyên tắc an toàn máy móc thiết bị.
 • Qui trình thanh tra ATLĐ
 • Bài tập tình huống
 • Điều tra tai nạn LĐ

 1.2 triệu/học viên

18

Kỹ năng huấn luyện an toàn lao động

02 ngày

 •  Các kỹ năng cần thiết để vận dụng trong Huấn luyện an toàn lao động và các công tác khác có liên quan

 2.4 triệu/học viên

19

Quản lý công tác Bảo hộ lao động

02 ngày

 •  Tổng quan về lập kế hoạch
 • Nội dung cơ bản, hình thức trình bày một kế hoạch
 • Phương pháp áp dụng trong quá trình lập kế hoạch
 • Lập và thực hiện kế hoạch ATVSLĐ
 • Kiểm tra – đánh giá hoạt động ATVSLĐ
 • Một số công cụ quản lý nhằm cải thiện ĐKLĐ trong doanh nghiệp
 • Công tác huấn luyện ATVSLĐ
 • Xây dựng hệ thống chỉ tiêu quản lý công tác ATVSLĐ tại cơ sở

 1.6 triệu/học viên

20

Tâm lý học lao động

1.5 ngày

 •  Điều kiện lao động
 • Tuyển chọn, đào tạo nghề
 • Hình thành năng lực nghề
 • Stress- Stress nghề nghiệp
 • Hệ thống Người – Máy -  Môi trường
 • Thiết kế hệ thống
 • Yêu cầu tâm-sinh lý về thiết kế hệ thống

 1.2 triệu/học viên

21

Quản trị môi trường Doanh nghiệp

02 ngày

 •  Các công cụ bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp
 • Bảo vệ môi trường và mục tiêu của doanh nghiệp
 • Những hoạt động quan trọng về môi trường trong doanh nghiệp
 • Sản xuất sạch hơn (CP)
 • Hệ thống quản lý môi trường doanh nghiệp

 1.6 triệu/học viên

22

Công cụ quản lý 5S

01 ngày

 • Giới thiệu về công cụ 5S
 • Ý nghĩa của việc áp dụng 5S trong đơn vị
 • Qui trình triển khai và áp dụng
 • Bài tập áp dụng
 • Đánh giá hiệu quả

800.000/học viên

23

Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

Tiêu chuẩn ISO 14001: 2015

Tiêu chuẩn ISO 17025: 2015

Tiêu chuẩn ISO 22000: 2005

Tiêu chuẩn HACCP codex

Tiêu chuẩn GMP- HS

Tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007

Tiêu chuẩn ISO 45001: 2018

02 ngày/tiêu chuẩn

 • Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn
 • Lợi ích khi DN triển khai áp dụng
 • Phương thức triển khai
 • Qui trình vận hành, áp dụng tại DN
 • Đánh giá hiệu quà

 1.6 triệu/học viên/tiêu chuẩn