Nhảy đến nội dung
Khóa đạo "Thực hành sơ cấp cứu" tại Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Unicons
Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường (Cosent) tổ chức khóa đào tạo Lỹ thuyết, thực hành sơ cấp cứu cho nhân viên Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Unicons.
Khóa học ngắn hạn về Môi trường và An toàn lao động
Trung tâm Cosent thông báo chiêu sinh lớp kỹ năng về Quản lí hệ thống, tác nghiệp và bồi dưỡng nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu nâng cao cạnh tranh việc làm sau khi tốt nghiệp.
Chiêu sinh khóa An toàn, sức khỏe và môi trường doanh nghiệp (HSE) - Khóa 37
Khóa học An toàn, Sức khỏe và Môi trường Doanh nghiệp nhằm cung cấp cho học viên kiến thức tổng quát về lĩnh vực An toàn lao động, Vệ sinh lao động và môi trường trong doanh nghiệp.
Chiêu sinh khóa học sử dụng phần mềm REVIT
Đáp ứng nhu cầu nâng cao kỹ năng thiết kế các công trình kĩ thuật và cơ hội công việc trong lĩnh vực Môi trường và Cấp thoát nước, Trung tâm Cosent mở lớp đào tạo phần mềm REVIT.
Chiêu sinh khóa học sử dụng phần mềm REVIT
Hiện nay, phần lớn các công ty/tập đoàn sử dụng REVIT trong công tác thiết kế, các bạn sinh viên sẽ có khả năng canh tranh khi tham gia ứng tuyển vị trí, công tác tốt khi thông thạo phần mềm.
Thông báo chiêu sinh khóa học AUTOCAD
Trung tâm Cosent chiêu sinh các khóa đào tạo cơ bản và chuyên sâu về Autocad để đáp ứng nhu cầu trong việc hoàn thành tốt Đồ án môn học, Luận văn tốt nghiệp cho sinh viên.
Khóa học ngắn hạn về Môi trường và Bảo hộ lao động
Hiện nay, vấn đề Bảo vệ môi trường và đảm bảo An toàn lao động trong quá trình làm việc rất quan trọng, nhu cầu cao về cho nguồn nhân lực trong lĩnh vực Môi trường và Bảo hộ lao động.
Khóa đào tạo An toàn, sức khỏe và môi trường doanh nghiệp (HSE)
Chương trình đào tạo của khóa học HSE được cô đọng, chắt lọc từ chương trình đào tạo kỹ sư Bảo hộ lao động, với sự hướng dẫn chia sẻ của giảng viên, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm.
Subscribe to đào tạo