Nhảy đến nội dung

Khóa đào tạo An toàn, sức khỏe và môi trường doanh nghiệp (HSE)

Thời gian học: 
-Từ 18h00 – 20h30, tối thứ 2,4,6 hàng tuần; 
-Từ 08h – 16h30 cả ngày Chủ nhật hàng tuần.
Hình thức thi: Học và thi theo hình thức cuốn chiếu, thi sau khi kết thúc môn học. 
Tổng thời gian học của toàn khóa:  từ 08 tháng đến 01 năm (chưa kể thời gian thi và các ngày nghỉ lễ tết).
Học phí: 16.000.000 đồng (16 triệu/học viên/toàn khóa). Học viên có thể đóng học phí thành 02 lần (lần 1 đóng ½ khi đăng ký, ½ số tiền còn lại học viên đóng trước khi học viên làm chuyên đề kết thúc khóa học).

Chứng chỉ do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp
Chương trình học: 27 môn học cho toàn chương trình, bao gồm:
1. Đại cương về Bảo hộ lao động
2. Pháp luật Bảo hộ lao động  
3. An toàn máy móc thiết bị    
4. Kỹ thuật an toàn điện    
5. An toàn xây dựng    
6. Phương tiện bảo vệ cá nhân - Ergonomi    
7. An toàn làm việc trong không gian hạn chế    
8. Đánh giá tủi ro điều kiện lao động        
9. Thực hành đo đạc môi trường lao động        
10. An toàn thiết bị chịu áp lực        
11. Kỹ thuật phòng chống cháy nổ        
12. Vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp        
13. Thực hành sơ cấp cứu        
14. Kỹ thuật an toàn hóa chất        
15. Kỹ thuật xử lý môi trường lao động
16. Xây dựng phương án ứng cứu tình huống khẩn cấp
17. Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng và vận chuyển
18. An toàn trong công tác Hàn
19. Thanh kiểm tra Bảo hộ lao động
20. Kỹ năng huấn luyện an toàn lao động
21. Tâm lý học lao động
22. Quản lý công tác Bảo hộ lao động
23. OHSAS 18000 - ISO 14000
24. Đánh giá tác động môi trường và Luật Môi trường
25. Kỹ thuật xử lý nước thải và Chất thải rắn
26. Quản lý môi trường doanh nghiệp - Sản xuất sạch hơn
27. Đi thực tế tại Doanh nghiệp - Chuyên đề cuối khóa