Nhảy đến nội dung
Chiêu sinh khóa học "An toàn, Sức khỏe và Môi trường doanh nghiệp" 8/2019
Khóa học "An toàn, Sức khỏe và Môi trường Doanh nghiệp" cung cấp kiến thức về An toàn lao động, Vệ sinh lao động, môi trường và chứng chỉ hoàn thành khóa học do TDTU cấp.
Lịch học lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiệp (HSE) tháng 06 và 07/2019
Trung tâm thông báo lịch học các môn trong tháng 06/2019 và 07/2019, khóa học "An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiệp" tại Trường đại học Tôn Đức Thắng - Cơ sở Tân Phong 
Chiêu sinh khóa An toàn, sức khỏe và môi trường doanh nghiệp (HSE) tháng 04/2019
Học viên hoàn thành khóa học được cấp chứng chỉ An toàn, Sức khỏe và Môi trường Doanh nghiệp_ Occupational Health, Safety And Enterprise Environment bởi ĐH Tôn Đức Thắng.
Khóa học Quan trắc chất lượng môi trường không khí
Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường (COSENT) đã tổ chức khóa đào tạo "Kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường không khí", chứng nhận cấp bởi Đại học Tôn Đức Thắng.
Khóa đạo "Thực hành sơ cấp cứu" tại Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Unicons
Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường (Cosent) tổ chức khóa đào tạo Lỹ thuyết, thực hành sơ cấp cứu cho nhân viên Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Unicons.
Khóa học ngắn hạn về Môi trường và An toàn lao động
Trung tâm Cosent thông báo chiêu sinh lớp kỹ năng về Quản lí hệ thống, tác nghiệp và bồi dưỡng nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu nâng cao cạnh tranh việc làm sau khi tốt nghiệp.
Subscribe to TDTU