Nhảy đến nội dung

Lịch học lớp An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiệp (HSE) tháng 06 và 07/2019

Trung tâm xin gửi các bạn lịch học khóa An toàn - Sức khỏe - Môi trường doanh nghiệp 

Lớp chủ nhật: buổi sáng từ: 8h00 - 11h30; buổi chiều: từ 13h00 - 16h45

Lớp thứ 246: từ 18h00 -21h00

th%C3%A1ng%206%2B7.PNG