Nhảy đến nội dung

Thông báo chiêu sinh khóa học “An toàn, sức khỏe và môi trường doanh nghiệp” (HSE) – khóa 43, 44

Dự kiến khai giảng vào tháng 06/2020

1.    Mục tiêu
Đảm bảo khả năng tốt nhất cho học viên khi thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực HSE tại doanh nghiệp.
2.    Chương trình đào tạo: 27 môn học và 01 chuyên đề cuối khóa

STT

Tên môn học

1

Đại cương về An toàn, sức khỏe nghề nghiệp/Introduction to Occupational Health and Safety

2

Luật An toàn, sức khỏe  nghề nghiệp/Occupational Health & Safety Law

3

Đánh giá tác động môi trường và Luật Môi trường/Enviromental impact assessment and Enviromental law

4

Vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp/Industrial Hygiene and Occupational Diseases

5

Đánh giá rủi ro điều kiện lao động/Workplace risk assessment

6

Phương tiện bảo vệ cá nhân/Personal Protective Equipment (PPE)

7

Ergonomi/Ergonomi

8

Tâm lý học lao động kỹ thuật/Labor psychology

9

Kỹ thuật an toàn máy móc thiết bị/Safety of Machinery

10

Kỹ thuật an toàn điện/Electrical Safety Engineering

11

An toàn xây dựng/Construction Safety

12

An toàn làm việc trong không gian hạn chế/Conficed Space Safety

13

An toàn thiết bị chịu áp lực/Pressure Equipment Safety

14

Kỹ thuật phòng chống cháy nổ/Fire and Explosion Prevention

15

An toàn hóa chất/Chemical Safety

16

Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng và vận chuyển/Safety on Lifts and Conveyances

17

Kỹ thuật xử lý nước thải và CTR/Wastewater and Solid waste Treatment Engineering

18

Kỹ thuật xử lý môi trường lao động/Working Environmental Treatment Engineering

19

Thực hành sơ cấp cứu/Practice of first aid

20

Thực hành đo đạc môi trường lao động/Experiment of Working Enviroment Measurement

21

Thanh kiểm tra Bảo hộ lao động/Occupational Health and Safety Inspection

22

Xây dựng phương án ứng cứu tình huống khẩn cấp/Emergency response planning

23

Quản lý môi trường doanh nghiệp – SXSH/Environmental Management – Cleaner Production

24

Quản lý công tác Bảo hộ lao động/Management Labour Safety

25

ISO 45001 - ISO 14001/ISO 45001 - ISO 14001

26

Kỹ năng huấn luyện an toàn lao động/Safety Training

27

Văn hóa an toàn/Safety Culture

28

Chuyên đề cuối khóa /Project

3.    Thời gian đào tạo: 8 -12 tháng
4.    Lịch học: Các buổi tối thứ 2, 4, 6 (18h00 – 20h30) hoặc ngày chủ nhật hàng tuần.
5.    Học phí toàn khóa: 16.000.000 VNĐ (Đóng thành 2 lần: 50% khi đăng ký học, 50% còn lại khi học được 3 tháng)
Giảm 5% học phí cho sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng
6.    Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo đến hết ngày 15/06/2020)
7.    Hồ sơ đăng ký
      - Chứng minh nhân dân: 01 bản photo
      - Hình thẻ 3x4: 02 tấm
      - Sơ yếu lí lịch: có xác nhận của địa phương
      - Thẻ sinh viên: 01 bản photo (nếu có)
      - Bằng cấp cao nhất: 01 bản photo (Tối thiểu trung cấp nghề)
8.    Thông tin liên hệ
Phòng E006 - Đại học Tôn Đức Thắng, 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
Tel: 02837755104; 0349 516 479 (C Nhung) hoặc 0975 442 501 (C Tú)
Website: http://cosent.tdtu.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/trungtamcosent/