Nhảy đến nội dung

Thông tin tuyển dụng

Công ty Bạch kim toàn cầu với 100% vốn đầu tư nước ngoài từ Úc, chuyên thiết kế, xây dựng và tư vấn kỹ thuật công nghiệp nhà gỗ.

Thông báo tuyển dụng

TH%C3%94NG%20TIN%20VI%E1%BB%86C%20L%C3%80M.PNG