Nhảy đến nội dung
Chiêu sinh khóa học "An toàn, Sức khỏe và Môi trường doanh nghiệp" 8/2019
Khóa học An toàn, Sức khỏe và Môi trường Doanh nghiệp nhằm cung cấp cho học viên kiến thức tổng quát về lĩnh vực An toàn lao động, Vệ sinh lao động và môi trường trong doanh nghiệp.
Khóa học "Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, ISO 45001", tháng 03/2019
Khóa học "Hệ thống An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001" tháng 3/2019 đã kết thúc thành công và đã cấp chứng nhận hoàn thành khóa học cho 23 bạn học viên.
Thông báo đăng kí bổ sung khóa học ISO 45001
Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường xin thông báo việc đăng kí bổ sung khóa học Hệ thống An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp, ISO 45001 khai giảng vào ngày 30/3/2019.
Cuộc thi "An toàn vệ sinh viên giỏi" lần 1-2019
Trung tâm An toàn la động và Công nghệ môi trường đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi với sự tham gia của 04 đội: Hoa hướng dương, Joker, HSE Fighter và Biệt đội An toàn.
Tổ chức cuộc thi "An toàn vệ sinh viên giỏi"
Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho sinh viên khối kỹ thuật trong và ngoài trường, Trung tâm Cosent tổ chức cuộc thi "An toàn vệ sinh viên giỏi".