Nhảy đến nội dung
Tổ chức cuộc thi "An toàn vệ sinh viên giỏi"
Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giao lưu, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho sinh viên khối kỹ thuật trong và ngoài trường, Trung tâm Cosent tổ chức cuộc thi "An toàn vệ sinh viên giỏi".