Nhảy đến nội dung

Trung tâm COSENT tư vấn thực hiện hồ sơ môi trường cho Doanh nghiệp

Sáng ngày 18/03/2021, đơn vị tư vấn là Trung âm an toàn lao động và công nghệ môi trường (COSENT) - Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã phối hợp với Công Ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam) có buổi tiếp đoàn kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của Dự án Nâng công suất nhà máy nghiền xi măng tại Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Về phía thành phần đoàn đánh giá gồm có Đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường, Chuyên gia, Đại diện Ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, Đơn vị quan trắc lấy mẫu đối chứng.

Đoàn đánh giá đã khảo sát hiện trạng hoạt động của các công trình xử lý tại nhà máy và các hồ sơ pháp lý, hồ sơ môi trường liên quan. Cuối buổi đoàn cũng đã có một số góp ý để hoàn chỉnh Báo cáo kết quả tổng hợp cho quá trình xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của Dự án.

Hình ảnh trong quá trong quá trình làm việc:

Hình ảnh trong quá trình làm việc