Nhảy đến nội dung

Tuyển sinh

Tuyển sinh

Thông báo chiêu sinh khóa học “An toàn, sức khỏe và môi trường doanh nghiệp” (HSE) – khóa 43, 44
Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường thông báo chiêu sinh khóa học “An toàn, sức khỏe và môi trường doanh nghiệp” 43 và 44 - Dự kiến khai giảng tháng 06/2020
Hình ảnh lớp học
Chiêu sinh khóa học "An toàn, Sức khỏe và Môi trường doanh nghiệp" 8/2019
Khóa học "An toàn, Sức khỏe và Môi trường Doanh nghiệp" cung cấp kiến thức về An toàn lao động, Vệ sinh lao động, môi trường và chứng chỉ hoàn thành khóa học do TDTU cấp.
Khóa học chứng nhận Quốc tế về "An toàn, sức khỏe, Nghề nghiệp"
Trung tâm Cosent phối hơp với Công ty ASTC tổ chức Khóa học cấp chứng nhận Quốc tế về "An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp" về công tác an toàn trong các lĩnh vực khác nhau.
Chiêu sinh khóa An toàn, sức khỏe và môi trường doanh nghiệp (HSE) tháng 04/2019
Học viên hoàn thành khóa học được cấp chứng chỉ An toàn, Sức khỏe và Môi trường Doanh nghiệp_ Occupational Health, Safety And Enterprise Environment bởi ĐH Tôn Đức Thắng.
Thông báo chiêu sinh khóa học tại Đài Loan
Trung tâm Cosent phối hợp với Trung tâm Ứng phó khẩn cấp về chất độc hóa học National Kaohsiung University of Science and Technology, Taiwan tổ chức khóa đào tạo.
Khóa học ngắn hạn về Môi trường và An toàn lao động
Trung tâm Cosent thông báo chiêu sinh lớp kỹ năng về Quản lí hệ thống, tác nghiệp và bồi dưỡng nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu nâng cao cạnh tranh việc làm sau khi tốt nghiệp.
Chiêu sinh khóa An toàn, sức khỏe và môi trường doanh nghiệp (HSE) - Khóa 37
Khóa học An toàn, Sức khỏe và Môi trường Doanh nghiệp nhằm cung cấp cho học viên kiến thức tổng quát về lĩnh vực An toàn lao động, Vệ sinh lao động và môi trường trong doanh nghiệp.
Chiêu sinh khóa học sử dụng phần mềm REVIT
Đáp ứng nhu cầu nâng cao kỹ năng thiết kế các công trình kĩ thuật và cơ hội công việc trong lĩnh vực Môi trường và Cấp thoát nước, Trung tâm Cosent mở lớp đào tạo phần mềm REVIT.