Nhảy đến nội dung

Khóa học "Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, ISO 45001", tháng 03/2019

Sau thời gian gần 3 tuần học với tổng thời lượng 30 tiết. Khóa học "Hệ thống An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp " đã kết thúc thành công và đã cấp chứng nhận hoàn thành khóa học cho 23 bạn học viên.  Khóa học nhằm cung cấp kiến thức toàn diện về hệ thống quản lý OH&S, kết hợp đan xen giữa lý thuyết với việc chia sẻ kinh nghiệm thực tế. Đây là khóa học thực sự phù hợp và cần thiết cho quá trình công tác của học viên.
Trung tâm Cosent hi vọng trong thời gian đến, không chỉ các bạn sinh viên ngành Bảo hộ lao động mà các học viên bên ngoài cũng tham gia để cùng nhau chia sẽ kinh nghiệm, bổ sung kiến thức để phục vụ tốt cho công việc của mình.

Một số hình ảnh của khóa học:

049908c3d145331b6a54.jpg

0bab32d5eb53090d5042.jpgc2b1bda164278679df36.jpgf102d6790fffeda1b4ee.jpg